Witamy w serwisie odpornosc.info.pl

Jesteśmy otoczeni przez miliardy bakterii i wirusów. Dla wielu z nich organizm ludzki jest jak chodzący szwedzki stół, oferujący prawie nieograniczone zasoby, które mogą wykorzystać jako źródło energii i do swojej reprodukcji. Szczęśliwie dla nas, dostanie się do organizmu człowieka nie jest łatwym zadaniem.

Z punktu widzenia tych maleńkich organizmów, człowiek jest trochę jak forteca. Skóra jest gruba i bardzo trudna do przeniknięcia. Dodatkowo skóra wytwarza różnorodne substancje, które szkodzą „najeźdźcom”. Otwory, takie jak oczy, nos i usta są chronione przez płyny i lepki śluz, który wychwytuje szkodliwych napastników. Układ oddechowy posiada mechaniczną ochronę w postaci rzęsek nabłonka dróg oddechowych, drobnych włosków, które usuwają cząsteczki. Intruzi, którzy dotrą tak daleko, jak do żołądka natkną się na bardzo kwaśny sok żołądkowy, który większość z nich zabije.

Jednak mimo naszej fantastycznej obrony, niebezpieczni intruzi wciąż mogą się przedostać. Niektóre przedostają się z naszym jedzeniem, a inne mogę się wśliznąć przez nos. I jak wszyscy dobrze wiemy wiele rzeczy może uszkodzić naszą skórę. Codziennie dochodzi do jakiś zadrapań czy skaleczeń i za każdym razem, gdy do tego dochodzi, jesteśmy narażeni na wtargniecie bakterii lub wirusów. Jaka zatem magiczna siła utrzymuje nas w zdrowiu przez większość czasu?

 


W okresie zagrażającej pandemii COVID-19 wzmocnij mądrze odporność!

Sprawdź jak to zrobić → mądre wzmacnianie odporności

Czytaj więcej ...

THE LANCET; dostęp otwarty, opublikowano: 20 lipca 2020

Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al.

Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki ChAdOx1 nCOV-19 przeciwko SARS-COV-2: wstępny raport z badania fazy 1/2

DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31604-4 pdf, 12 stron

Podsumowanie z badania randomizowanego i wykonanego metodą pojedynczej ślepej próby: szczepionka ChAdOx1* nCoV-19 była bezpieczna, dobrze tolerowana i immunogenna, zaś reakcja odczynowa została zmniejszona przy pomocy paracetamolu. Pojedyncza dawka wywołała zarówno humoralną jak i komórkową odpowiedź przeciwko SARS-CoV-2, z dodatkową immunizacją zwiększającą poziom przeciwciał neutralizujących. Wstępne wyniki tego pierwszego badania klinicznego na ludziach wspiera rozwój trwających badań klinicznych fazy 2 i fazy 3. Do oceny bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki ChAdOx1 nCOV-19 zrekrutowano osoby w starszym wieku z chorobami współistniejącymi, pracowników ochrony zdrowia oraz osoby z podwyższonym ryzykiem ekspozycji na SARS-CoV-2. W badaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii i w innych krajach oceniano reżim pojedynczej dawki lub dwóch dawek. Gdy dane odnoście bezpieczeństwa zebrane w badaniach na osobach dorosłych będą wystarczające, planujemy również ocenę szczepionki na dzieciach. Obecnie w Brazylii, RPA i UK prowadzone jest badanie fazy 3 oceniające skuteczność szczepionki na zróżnicowanych grupach.


*a chimpanzee adenovirus-vectored vaccine, szczepionka wektorowa na szympansie adenowirusy.

Jak się chronić?

Są dwa podstawowe kierunki działania: (1) wytwarzanie odporności (nieswoistej) wrodzonej, która stanowi "system wczesnego reagowania" i jest niezbędna dla wytworzenia (2) odporności (swoistej) adaptacyjnej przede wszystkim poprzez przeprowadzanie szczepień ochronnych. Jak dbać o odporność? Przeczytaj więcej w zakładce → Mądre wzmacnianie odporności

Budowa układu odporności

Układ odporności to system komórek, tkanek i narządów, które działają wspólnie aby chronić (bronić) nasz organizm przed "obcymi" najeźdźcami.....

Jak działa odporność

Jest jednym z najbardziej fascynujących wynalazków natury. Z łatwością chroni nas przez miliardami bakterii, wirusów czy patogenów. Nie dostrzegamy, że układ odporności...

Niedobory odporności

Niedobory odporności to zaburzenia układu odpornościowego, które charakteryzują się zmniejszoną zdolnością lub jej brakiem do...

Jak dbać o odporność?

Jeśli nie mamy do czynienia chorobą układu odporności, to wystarcza zwykle stosowanie kilku prostych...

Aktualności

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do stosowania terapię genową w leczeniu ciężkiego złożonego niedoboru odporności w wyniku niedoboru deaminazy adezynowej (ADA-SCID), będącego skutkiem mutacji genetycznej - informuje New Scientist. O terapii genowej, czym jest i o jej perespektywach, można przeczytać na portalu laboratoria.net

limfocyty
14.07.2020

Źródło: Journal of American Medical Association Autor: Kirkcaldy R. et al.

Nasza wiedza o odpowiedzi antygenowej na SARS-CoV-2 i pokrewne koronawirusy jest ograniczona. Jedno niewielkie badanie na modelu zwierzęcym i dotychczasowe obserwacje sugerują, że wyzdrowienie z COVID-19 może przynajmniej czasowo przynieść odporność przed ponownym zakażeniem. Jednakże odpowiedź immunologiczna na COVID-19 nie jest w pełni wytłumaczona i brakuje jednoznacznych danych o odporności pozakaźnej. Dlatego rozwaga i wnikliwa wiedza będzie niezbędna przy planowaniu i stosowaniu polityki zdrowia publicznego wobec kryzysu wywołanego przez COVID-19.

29.05.2019

Źródło: Medycyna Praktyczna Autor: Małgorzata Solecka

W ubiegłym roku zanotowano ponad 40 tysięcy odmów szczepień. Eksperci, komentując te dane, wyrażali ostrożny optymizm, bo w ostatnim kwartale roku niekorzystny trend wyraźnie wyhamował. Optymizm był jednak przedwczesny: w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku zanotowano już ponad 42 tysiące odmów szczepień.
06.11.2016

Źródło: Laboratoria.net, Autor: Magdalena Maniecka

Rozwój inżynierii genetycznej zaowocował powstaniem nowego nurtu w lecznictwie, polegającego na wprowadzaniu do organizmu obcych kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych. Aktualnie terapia genowa nastawiona jest na dwa tematy: rekompensacja defektów genetycznych poprzez wprowadzenie właściwych sekwencji DNA oraz wyciszanie ekspresji tych genów, których produkty białkowe są szkodliwe dla organizmu.